SecureFeed

SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Deelnemers leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen direct of indirect aan veehouders. SecureFeed draagt zorg voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan.
Volledig scherm